Wat doen we:

• ontwerp strategische plannen, masterplannen, stadsontwerpen, en programmatische studies
• ontwerp openbare ruimte en landschappelijke integratie van diverse infrastructuren
• ontwerp architectuur

MOPurbandesign heeft zich daarnaast ook gespecialiseerd in het begeleidingsproces van projecten, van voortraject tot realisatie:

• Opzetten van structuren als een belangrijke factor voor het welslagen van grootschalige projecten (complex aandeelhouderschap, convenanten, …)
• Opzetten van projectorganisaties voor grootschalige stads- en infrastructuurprojecten
• Opzetten van lange termijn organisatiestructuren met het oog op strategische stads- en infrastructuurprojecten
• Opzetten PPS-projecten en procesbegeleiding PPS-projecten

MOP brengt toegevoegde waarde in al wat nodig is om draagvlak te creëren voor projecten, om een win-win situatie te creëren tussen overheden onderling, tussen privaat en overheid en tussen private partijen onderling:

• haalbaarheidsstudies
• locatie-onderzoek
• ruimtelijk programmatisch onderzoek
• strategische visies
• opmaak programma van eisen
• project- en procesbegeleiding
• procesregie
• participatie