Projecten > Landschap en Architectuur Minimale ingrepen, maximaal effect

Minimale ingrepen, maximaal effect

OPDRACHTGEVER
Provincie West-Vlaanderen

OPDRACHT
Actualisering van het bestaande masterplan en projectdefinitie voor de centrale onthaal-infrastructuur van het domein.

DATUM
2016 - 2018

ONTWERPERS
MOPurbandesign i.s.m. 3E, Deltares, Govaert & Vanhoutte Architects, COBE, Driekwartgroen, Isolde De Buck

Voor de Provincie West-Vlaanderen hertekenden we het masterplan van 2012 en maakten we een projectdefinitie op voor de centrale onthaalinfrastructuur van het domein.
Het project Raversyde is een complex project waarbij historische en militaire sites, kustverdedigings- infrastructuur, beschermde natuurgebieden, recreatie, toerisme en andere sterk met elkaar verweven zijn.

Ontwerpend onderzoek en de draagvlakvorming tussen alle beheerders en vergunningverlenende overheden vormt voor dit soort van projecten het noodzakelijk fundament om tot structurerende en samenhangende ingrepen te komen in de realisatie en volgende fases van uitvoering. 

Raversyde is een historisch belangrijke site, maar daartegenover staat een vrij verdoken situatie ten opzichte van zijn omgeving. De site visueel en leesbaar op de kaart zetten, met minimale ingrepen maar met strategische en structurerende interventies, was dan ook een grote uitdaging in deze oefening.