Projecten > Landschap en Architectuur Zeilclub Ostend Sailing and Racing Club

Zeilclub Ostend Sailing and Racing Club

OPDRACHTGEVER
Ostend Sailing and racing club

OPDRACHT
herlocatie en ontwerp van zeilclub

DATUM
2009

MOPurbandesign heeft in opdracht van OSRC een proces begeleid om met verschillende overheden (stad Oostende, Afdeling Kust, Maritieme dienst Kustverdediging) tot een consensus te komen over de herlocatie van de zeilclub. Hierbij werd voorgesteld om een puur infrastructureel ontwerp om te vormen tot een toeristisch-recreatief geheel dat mee kan helpen om de Oosteroever een nieuw elan te geven. Verder werden ook besprekingen met AGHOostende en vzw Toerisme Oostende georganiseerd om tot een geïntegreerd ontwerp te komen.

Verschillende subsidieaanvragen alsook een ontheffingsdossier werden opgesteld om het project te realiseren. Uiteindelijk werd de bouwaanvraag voor de bajonet ingediend in de 2e helft van 2012. Hierna werden ook bijstand en advies verleed bij de opmaak van het businessplan, het binnenhalen van subsidies en zoeken naar investeerders.