Projecten > Stedenbouw & Landschap Integratie in het polderlandschap

Integratie in het polderlandschap

OPDRACHTGEVER

Gemeente Koksijde

OPDRACHT

Masterplan en landschappelijk ontwerp Jachthaven Wulpen.

DATUM

2011 - in progress

ONTWERPERS

MOPurbandesign i.s.m. COBE consultants building & engineering
 

 

Koksijde is in hoofdzaak gebaseerd op het toerisme. Zoals in elke economie is het belangrijk in dit opzicht aan voldoende spreiding van het aanbod te doen. Dit kan gaan om spreiding van toerisme in de ruimte (niet enkel op de zee gericht, maar ook naar het binnenland gericht), spreiding in type (dagtoerisme, overnachtingen, events, congressen) en spreiding in de tijd: zomer - winter. De bouw van het toekomstige golfterrein met de daarbij horende visvijvers en de bouw van de huidige aanmeerhaven zorgen er reeds voor dat er een betere spreiding zal ontstaan van het aanbod in
het hinterland.
De uitbouw van de aanmeerhaven in Wulpen speelt in dit verhaal een strategische rol: ze kan van Koksijde/Wulpen een belanrijke stopplaats maken in het kanaaltoerisme.
De unieke combinatie van een dorp met golfterrein en een aanmeerhaven geeft een aantal mogelijke synergieën: events en seminaries, trouwfeesten op een boot of gedeeltelijk op het
golfterrein, teambuildings, enz…
Vanuit de grondige analyse van de site en het juiste beheer van jachthavens is een voor de gemeente totaal nieuw concept van aanmeerhaven naar voor geschoven. Dit maakt dit project zeer haalbaar naar exploitatie, maar geeft het ook een sterke landschappelijke eenheid in het polderlandschap.
De jachthaven wordt in het ontwerp parallel aan het kanaal gebouwd als een logische voortzetting van het naastliggende huizenpatroon. Zo ontstaat een interessante sequentie van waterelementen: de visvijvers, het Langeleed, de jachthaven en het kanaal.