Projecten > Stedenbouw & Landschap Jachthaven # recreatieve poort regionaal natuurdomein

Jachthaven # recreatieve poort regionaal natuurdomein

OPDRACHTGEVER

Stad Gent

OPDRACHT

Masterplan en ontwerp Jachthaven Gent.

DATUM

2013

ONTWERPERS

MOPurbandesign i.s.m. Cluster en Marinex NV
 

Deze opdracht kadert binnen het Interreg IV A Twee zeeën project: “Yacht Valley” en richt zich op de opmaak van een masterplan voor de site Snepkaai te Gent. Die is gelegen ten zuidwesten van de stad en ligt ingeklemd tussen 3 grote infrastructuren: R4, de spoorlijn Gent – Kortrijk en de spoorlijn Gent – Oostende. De laatste jaren worden de stad Gent en Waterwegen & Zeekanaal NV geconfronteerd met
een groeiende vraag naar watergerelateerde recreatie.

Vandaag zijn er 3 clubs gevestigd die zich gedurende 30 jaar de ruimte eigen hebben gemaakt. Hierdoor is de site op vandaag weinig efficiënt en gestructureerd ingericht. Tijdens de visievorming werden 3 scenario’s naar voor geschoven en getoetst met M&L, WenZ, Stad Gent en lokale actoren: “een jachthaven”, “de jachthaven” en “Yacht Valley”; elk met een eigen ambitieniveau en termijn.

Er werd gekozen voor het derde en meest ambitieuze scenario: “Yacht Valley”. Hierin werden de technische vereisten m.b.t. het voorzien van een bootservice (stockage van boten, slipway, milieustation....) geïntegreerd. Bovendien werd de inrichtingsstructuur van de site, zowel op het land als op het water, meegenomen (organisatie van de 3 clubs in 1 gebouw en reorganisatie van de aanmeermogelijkheden). De site biedt naast de mogelijke uitbouw van een “Yacht Valley” ook de mogelijkheid om het bestaande recreatie- en natuurdomein Bourgoyen – Halfweg Blaarmeersen -
Sneppemeersen –  uit te breiden en te versterken. Het masterplan speelt dan ook de site uit als startpunt in een toeristische recreatie route, zowel voor de ontdekking van de groene structuur als van het historisch stadscentrum.