Projecten > Stedenbouw & Landschap Rogierplein

Rogierplein

WEDSTRIJDLAUREAAT 2e PLAATS

OPDRACHTGEVER
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

IN SAMENWERKING MET
Bernardo de Sola en SUM Projects

De wedstrijdopdracht omvatte een Masterplan voor het Rogierplein, alsook een ontwerp voor de openbare ruimte. Specifiek werd gevraagd het Rogierplein, inclusief het congrespaleis en het metro- en tramstation opnieuw te ontwerpen en daarnaast een link te maken met City2 en de kleine ring.

Het ontwerp creëert een nieuw evenwicht tussen verkeer en openbare ruimte waarbij de link tussen de binnenstad en de buitenring wordt versterkt. De verbinding tussen onder- en bovengrond wordt in een nieuw daglicht geplaatst. Het project bestaat verder ook uit een grondige herstructurering van alle functies leidt tot een kwalitatieve leef- en verkeersruimte die tegelijk efficiënt en aantrekkelijk is.