Projecten > Stedenbouw & Landschap Toeristisch en Museaal kwartier voor de stad Ronse

Toeristisch en Museaal kwartier voor de stad Ronse

OPDRACHTGEVER  
Stad Ronse

OPDRACHT 
Opmaak masterplan museaal en toeristisch kwartier Ronse

IN SAMENWERKING MET
MOPurbandesign ism Sien en WES vzw

DATUM  
2011 - 2013

Het museumkwartier is niet levendig en heeft geen uitgesproken identiteit.  De musea binnen het kwartier fungeren als eilanden. De musea moeten opgewaardeerd worden, geduid en gecontextualiseerd worden. De musea en het erfgoed moeten functioneren als hefbomen in het opwaarderingsproces van het museumkwartier door de bezoekers voor te bereiden op het actief ontdekken van het erfgoed en erfgroen (incl. de open ruimte) van Ronse. Het museumkwartier wordt een erfgoedkwartier.

Het museumkwartier wordt opgewaardeerd door het erfgoed te plaatsen in een aangename en betekenisvolle publieke ruimte (‘fond de théâtre’). Hiervoor moeten parken en pleinen, mobiliteit en architectuur, licht en water aangepakt worden zodat het museumkwartier een mooie, aangename en levendige buurt wordt die aantrekkelijk is voor zowel bewoners en bezoekers. (Cfr. Patershol in Gent)

Het museumkwartier moet naast een opwaardering ook een eigen identiteit krijgen. In die identiteitsvorming spelen drie elementen een belangrijke rol:
1. De oude site van de ‘Vrijheid’ dient als inspiratiebron en grens om het museumkwartier te herontwerpen. Structureel moet het oude rechtsgebied Vrijheid (incl. Kleine Markt) gekoppeld worden aan de ‘Heerlijkheid’ (Grote markt).
2. Het aanwezige erfgoed moet naar structuur, esthetiek en zichten verbeterd worden. Opwaardering van het patrimonium passend binnen een opgewaardeerde omgeving.
3. Ten slotte moet de aanwezigheid van water (Ronne) vergroot worden daar het de blauwe draad is voor de stad Ronse in het geheel en de Vrijheid in het bijzonder.
Het masterplan zorgt voor een stapsgewijze opbouw, zodat een haalbaar maar ambitieus project kan worden gerealiseerd. De nadruk ligt daarbij op quick wins die van bij dag 1 voor een nieuwe dynamiek zorgen.