Projecten > Stedenbouw & Landschap Van haveninfrastructuur naar poort tot Oostende

Van haveninfrastructuur naar poort tot Oostende

OPDRACHTGEVER

Stad Oostende, AMT en Afdeling Kust

OPDRACHT

Ontwerp Strekdam en Zeeheldenplein.

DATUM

2007 - 2012

ONTWERPERS

MOPurbandesign i.s.m. TECHNUM

 

Het project voor de nieuwe haventoegang lag lang onder vuur. Het kwam verschillende keren voor de Raad van State, en zowel de stad als het gewest zaten met de handen in het haar. Vanuit de zeven strategische projecten konden we de opdrachtgever wijzen op het stedelijk belang van deze
haventoegang. Ze vormt namelijk de poort naar de stad vanuit de zee, maar ook het eindpunt van de dijkwandeling komende van het kursaal, en het eerste contactmoment met de zee, komende van het station.

Zowel het bestaande Zeeheldenplein als het oorspronkelijke ontwerp toonden belangrijke gebreken ten opzichte van hun sterk veranderende context. Het ontwerp gaf het Zeeheldenplein en de Westdam opnieuw een hedendaagse betekenis, zodat ze ook de komende honderd jaar een krachtige plek voor de stad kunnen zijn.

Voor dit project deed MOPurbandesign het architecturaal ontwerp en het ontwerpend onderzoek naar de integratie van de nieuw aan te leggen Westdam en het Zeeheldenplein in de stedelijke omgeving van Oostende, in het kader van het Project MER tot en met de bouwaanvraag. Dit ging van bespre- kingen met de vergunningverlenende overheden, tot bijstand bij de opmaak van 3D-beeldsimulaties, bezonningsoefeningen, looproutes integrale toegankelijkheid, en bij de besprekingen van het
Project-MER.