Projecten > Strategie en Stedenbouw Arusha,(Tanzania) ,groene poort voor het toerisme in Oost-Afrika

Arusha,(Tanzania) ,groene poort voor het toerisme in Oost-Afrika

OPDRACHTGEVER

TRIAS, TCCIA Arusha (kamer van koophandel)

OPDRACHT

xxx

DATUM

2017 - in progress

ONTWERPERS

MOPurbandesign in samenwerking met UNIZO

MOPurbandesign en UNIZO hebben, in samenwerking met TRIAS Tanzania, de Kamer van Koophandel van Arusha (TCCIA Arusha), Arusha ondersteund voor hun stadsontwikkelings-programma. Binnen dit programma wil TCCIA Arusha inspelen op nieuwe trends binnen de
stedenbouw in Tanzanië. De missie bestaat eruit om de ondernemersgemeenschap in Arusha en de aangrenzende districten te helpen om zich in te passen in de nieuwe context die het masterplan Arusha 2035 brengt.
In zijn benadering behoort dit masterplan tot het zeer strikt regulerende type stadsplanning. Het heeft een duidelijk doel om verschillende functionele zones te definiëren, terwijl het plangebied wordt uitgebreid zonder samenhangend stedelijk weefsel. Bovendien wordt, via een reeks nieuwe
planningsinstrumenten, geprivilegieerde toegang gegeven voor het exploiteren van land aan buitenlandse investeerders. Op dit moment zijn er een aantal duidelijke uitdagingen voor
de succesvolle implementatie van het masterplan. Het lokale bedrijfsleven ondersteunt het masterplan omdat er inderdaad behoefte is aan planningsrichtlijnen en bovendien een wettelijk kader dat onvoorziene groei van de bevolking en de economie helpt structureren. Toch is de grootste uitdaging
voor de implementatie van het masterplan het feit dat de realiteit veel sneller verandert dan het planningsproces. Dit wordt duidelijk gezien in de chaotische stedelijke wildgroei
die met een ongezien tempo groeit.
Wat is dan de weg vooruit voor de stad, en meer bepaald voor de lokale bedrijvigheid die we proberen te ondersteunen? Wat we voorstelden, en het bleek de juiste aanpak te zijn, was om katalysatorprojecten naar voor te brengen. De aanpak moet er één zijn die de onmiskenbare kwaliteiten van de lokale ondernemersgeest mogelijk maakt om zijn volledige potentieel te realiseren. Namelijk de stedelijke markt, alsook de strategie voor het stedelijke ecotoerisme, zijn beide
projecten met een belangrijke win-win voor iedereen. Ze versterken de veerkracht van de stad gebaseerd op twee belangrijke kenmerken: de levendige openluchtmarkten en de prachtige biodiversiteit.