Projecten > Strategie en Stedenbouw Bouwhistorische studie Citadel Diest

Bouwhistorische studie Citadel Diest

OPDRACHTGEVER
Stad Diest (Bouwhistorisch Onderzoek)

DATUM
2013

De uitzonderlijke schaal van de citadel en de regionale belangen, vragen om een andere benadering voor een bouwhistorische studie dan voor een gebouw. Als we spreken over de citadel van Diest dan spreken we over een stedenbouwkundig geheel met daarbinnen verschillende deelzones. Om erin te slagen dit complex geheel te beschrijven, is immers een heldere strategie noodzakelijk. Omwille van zijn verschillende betekenissen is de citadel namelijk onderhevig aan diverse bepalingen en invloeden.

Te beginnen met haar waarde als stedenbouwkundig geheel, waarvan er zeven deelzones kunnen onderscheiden worden met elk hun karakter en historisch belang, de ene is bewaard, de andere gesloopt of de situatie is in de loop der tijd gewijzigd.

De site kent een volgende betekenis als militair domein dat ooit fungeerde volgens een functie op een introverte manier. Tegenwoordig dringt een andere aanpak zich op, de citadel heeft namelijk de potentie om op een extraverte manier een ruim aanbod functies te herbergen. Dit bouwhistorisch onderzoek dient er dus op toe te zien dat waardevolle bouwkundige elementen en het globale karakter van de citadel wordt gerespecteerd.

Als laatste is deze citadel ook betekenisvol voor diverse actoren zoals Monumenten & Landschap, de stad Diest, de provincie Vlaams-Brabant, het toekomstige ziekenhuis, het OCMW en Toerisme Vlaanderen. De strategie steunt dus op het samenbrengen van deze uiteenlopende belangen met als doel opbouwende en concrete voorstellen te realiseren. Bijgevolg berust dit project niet op een momentopname maar moeten maatregelen die vandaag worden genomen de mogelijkheden voor de toekomst open laten: procesbenadering. Deze strategie dient dus om te gaan met een complexe realiteit om haalbare strategische projecten te genereren. Dit bouwhistorisch onderzoek vormt bijgevolg een kader voor verdere ontwikkelingen met als doel draagvlak te creëren om binnen een site met monumentale waarde een hedendaags programma te genereren met garanties op het voortbestaan van de citadel als betekenisvol patrimonium.