Projecten > Strategie en Stedenbouw Handelscentrum Kortrijk

Handelscentrum Kortrijk

OPDRACHTGEVER
Pandenfonds Stad Kortrijk

DATUM
2012

IN SAMENWERKING MET
WES vzw

 

Het centrum of hart van Kortrijk onderging de laatste jaren een sterke gedaanteverwisseling met de opening van ‘K in Kortrijk’. De netto winkelvloeroppervlakte van de niet-leegstaande winkels steeg van circa 35.000 m² naar 62.500 m² in het kernwinkelgebied.

De sterkte van ‘K’ is dat het een winkelcentrum is pal in het centrum van de stad en hierdoor kernversterkend werkt, dit in tegenstelling tot de winkelcentra die vaak in de rand worden gebouwd en een leegzuig van de stad veroorzaken. Aan het grote project werden flankerende maatregelen genomen zoals de oprichting van het Business Improvement District (BID) ter promotie en marketing van (een deel van) het kernwinkelgebied.

De realisatie van ‘K’ heeft uiteraard invloed op de omgeving. Wat reeds zwak scoorde komt leeg te staan en kwijnt weg. Door een grondige analyse van de omgeving, op systeemniveau alsook op detailniveau, zijn we erin geslaagd enkele cruciale projecten naar voor te schuiven en te herdefiniëren om de positieve impact van ‘K’ door te trekken in de onmiddellijke omgeving. Dit gebeurde door voorstellen te formuleren van afbakening van het handelscentrum, voorstellen naar aanpassingen van branchering en kruisbestuiving tussen het handelscentrum en de toeristische stadsdelen als ook voorstellen van aanpassingen op niveau van de winkelpanden.

Ter voorbereiding van versterkende projecten wenst nv Pandenfonds een voorbereidende studie op te starten. De kernvragen hierbij zijn:

  • hoe kan deze buurt structureel worden opgewaardeerd?
  • hoe kan de leegstand worden verminderd?
  • wat is de bestemming van de verschillende pleinen, straten en panden?
  • hoe kan de kruisbestuiving tussen het historische en commerciële Kortrijk worden versterkt?
  • hoe steken het kernwinkelgebied en de loopstromen ervan in elkaar? Hoe kunnen deze loopstromen worden beïnvloed?