Projecten > Strategie en Stedenbouw Herbestemming historische site "Citadel te Diest"

Herbestemming historische site "Citadel te Diest"

OPDRACHTGEVER
Provincie Vlaams-Brabant

OPDRACHT
Haalbaarheidsstudie, locatieonderzoek, programmatie.

DATUM
2010 - in progress

ONTWERPERS

MOPurbandesign i.s.m. CLUSTER landscape, WES vzw (haalbaarheidsstudie)

De haalbaarheidsstudie en het masterplan voor de nabestemming van de ‘citadel’ van Diest zijn een complexe, boeiende oefening. Tot voor kort was deze site een witte vlek op de strategische kaart van Diest, en het vrijkomen van de citadel heeft dus een zeer grote impact voor de stad. Ze neemt een strategische plek in vlakbij het hart van de stad en langsheen de belangrijkste invalswegen. Bovendien heeft ze een bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde die haar een enorm potentieel geeft.

De herontwikkeling van de site vormt daarom een bijzondere uitdaging, zowel op het vlak van financiële haalbaarheid en toekomstig beheer, als op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en integratie.

In nauwe samenwerking met de verschillende publieke en private actoren wordt gezocht naar een haalbare invulling van deze unieke site. Het project heeft de intentie om het introverte karakter van de citadel open te trekken zodat ze een dynamisch stadsdeel wordt dat zuurstof geeft aan het
stadscentrum. De invulling met een mix van grote en kleine, publieke en private functies zullen de plek een nieuwe betekenis en sterke uitstraling geven.