Projecten > Strategie en Stedenbouw Masterplan Stationsproject Oostende

Masterplan Stationsproject Oostende

OPDRACHTGEVER
AGSO in opdracht van stad Oostende, NMBS Holding, Infrabel, De Lijn

OPDRACHT
Opmaak masterplan stationsomgeving Oostende. Projectorganisatie  met opmaak samenwerkingsovereenkomst tussen partners voor ontwerp masterplan. Opmaak stadsontwerp stationsomgeving Oostende, inclusief planning, fasering, budgettering, verdeelsleutel, strategisch plan nutswerken en realisatie, minderhinder plannen, communicatieplan, opmaak ontheffingsdossier. Project-MER i.s.m. Grontmij, opmaak inrichtingsplannen, coördinatie van de stedenbouwkundige vergunningen met de verschillende instanties. Opmaak presentatie van het project, persvoorstellingen, wijkraden, hoorzittingen, GECORO etc. Projectmanagement globaal project van midden 2007 tot eind juni 2010.

DATUM
2006-2010

Opmaak masterplan stationsomgeving Oostende.
Projectorganisatie  met opmaak samenwerkingsovereenkomst tussen partners voor ontwerp masterplan.
Opmaak stadsontwerp stationsomgeving Oostende, inclusief planning, fasering, budgettering, verdeelsleutel, strategisch plan nutswerken en realisatie, minderhinder plannen, communicatieplan, opmaak ontheffingsdossier.
Project-MER i.s.m. Grontmij, opmaak inrichtingsplannen, coördinatie van de stedenbouwkundige vergunningen met de verschillende instanties.
Opmaak presentatie van het project, persvoorstellingen, wijkraden, hoorzittingen, GECORO etc.
Projectmanagement globaal project van midden 2007 tot eind juni 2010.

Het doel van dit project was een stadsontwerp te maken voor de hele stationsomgeving, zodanig dat een drempelloos multimodaal station ontstaat tussen cruises, trein, tram, bus, fietser, voetganger en auto en dat de promenade van aan zee doorloopt tot in het Maria Hendrikapark.

Vertrekbasis was om terug te komen naar de ontwerplogica en de strakheid van het oorspronkelijk ontwerp van 100 jaar terug, om zo opnieuw een ontwerpstructuur te bekomen voor  de volgende 100 jaar. Daarbij werd niet enkel rekening gehouden met de logica van het station, maar ook hoe het station zich inwerkt in haar omgeving. Het creëren van een stedelijke gevel langsheen de spoorwegbundel met kantoren, een parkeertoren en een wooncomplex en het herinrichten van de vrijgekomen ruimte tot een stedelijke tuin die de wandelboulevard vanaan het Mariahendrikapark tot het Zeeheldenplein versterkt en benadrukt.

Het betreft een vrij complex project gezien de terreinen toebehoren aan veel verschillende grondeigenaars: NMBS-Holding, NMBS, Infrabel, AWV, Stad Oostende, Regie der gebouwen, AGHO. Bovendien houdt het project de verplaatsing in van functies zowel tijdelijk als permanent, zoals de fietsenstalling, de bushalte, het parkeren, de stelplaats.

Ook erfgoed speelt een belangrijke rol in dit ontwerp: het project zit namelijk opgespannen tussen het oude stationsgebouw 'la gare maritime' en de historische Graaf de Smet de Naeyerbrug.
Bouwhistorisch onderzoek gaf ons inzicht in de transformaties van de stationsomgeving en de grote impact van toenemend openbaar vervoer op de site en zijn gebouwen.
Deze kennis was doorslaggevend om met dienst Onroerend erfgoed tot gegronde beslissingen te komen.