Projecten > Strategie en Stedenbouw Stedenbeleid stadsatelier stadsregio

Stedenbeleid stadsatelier stadsregio

OPDRACHTGEVER
Stedenbeleid

IN SAMENWERKING MET
Ramon Garcia Bragado, Miquel Sodupe Roure, WES en Mieke Gevaert

DATUM
2011-2012

De Vlaamse overheid, alsook vele steden beseffen dat de reikwijdte van de stedelijke afbakening vaak onvoldoende is om op de juiste schaal projecten te realiseren en aan stedelijke ontwikkeling te doen. Stedenbeleid heeft via haar stadsprojecten een belangrijke knowhow opgebouwd, maar ziet ook de grenzen in van projecten op het niveau van een stad. Daarom heeft ze een studie uitgeschreven om een methodiek te ontwikkelen gebaseerd op ontwerpend onderzoek in het licht van stadsregionale samenwerkingen.
De studie hebben we uitgevoerd en voorgesteld in 4 fasen:

1. opmaak van een draft methodiek op basis van ervaringen uit de praktijk alsook op basis van literatuurstudie
2. de analyse van voorbeeldprojecten op Vlaams en Internationaal niveau, waarna correcties zijn aangebracht op het model
3. twee casestudies:
     a) in de stadsregio Turnhout op vlak van infrastructuur en mobiliteit
     b) tussen de stad Antwerpen en de gemeente Edegem met betrekking tot verdichting
4. evaluatie van de cases en opmaak van een eindrapport.

De studie heeft geleid tot een model dat gebaseerd is op ontwerpend onderzoek, maar dat veel ruimer is dan enkel ontwerpend onderzoek. Het benadrukt de multidisciplinariteit van het team, het benadrukt de gevoeligheden, de kritische en succesfactoren waarmee dient rekening te houden bij stadsregionale samenwerking. De studie is gerealiseerd op basis van intens overleg met de gemeentes, met een ruime stuurgroep en multidisciplinair team van experten die het studiebureau hebben bijgestaan.