Projecten > Strategie en Stedenbouw Van stedelijke acupunctuur tot strategische ontwikkeling

Van stedelijke acupunctuur tot strategische ontwikkeling

OPDRACHTGEVER
Stad Mechelen

DATUM
2015 - 2017

ONTWERPERS
MOPurbandesign i.s.m. CityD

De stad Mechelen heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan, zowel in de binnenstad als op perifere locaties of in deelgemeenten. Andere belangrijke gebiedsontwikkelingen en strategische projecten staan op stapel. Op vlak van handel is het regionale verzorgingsbereik van de stad sterk toegenomen, maar Mechelen blijft toch geprangd tussen de invloedsferen van Antwerpen, Brussel en Leuven.

Daarom wil de stad volop inzetten op een weerbaar en aantrekkelijk handelsapparaat in de binnenstad. MOPurbandesign heeft hiervoor niet alleen het strategisch commercieel plan bijgewerkt maar ook een sterk en domeinoverschrijdend toetsingskader ontwikkeld.

In navolging van de opmaak ‘strategisch toetsingskader Mechelen Winkelstad’ heeft de stad MOP gevraagd hen verder te begeleiden in de herontwikkeling as Consciencestraat – Vijfhoek. Deze as is de ruggengraat tussen Ragheno - de toekomstige grote stadswijk aan de achterzijde van het station -en het historisch centrum. Om te vermijden dat Ragheno ontwikkelt als een stad naast de stad moet de stad een visie en strategie uitwerken over deze as, gelegen in een gebied waar 95% in private handen is. De private partners (eigenaars en ontwikkelaars) moeten dus betrokken worden om tot een
shared vision te komen voor deze zone. Het resultaat is een verrrassend constructieve samenwerking tussen administratie en privé en zeven strategische projecten voor een nieuwe dynamiek in de wijk.