1. 2
  2. 2
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 2

FUNDAMENTELE DRAAGVLAKVORMING

Draagvlakvorming vormt een essentieel onderdeel van onze manier van werken. Het is veel meer dan participatie alleen, maar komt terug op structureel niveau in de organisatiestructuur en procesvoering van projecten, in hun inhoudelijke opdeelbaarheid, in de multidisciplinaire aanpak. Door draagvlakvorming op te nemen doorheen alle fases van het proces, komen we tot actiegerichte, realiseerbare en gedragen projecten.