1. 2
  2. 2
  3. 2
  4. 2

SCHAARSTE

Schaarste is een probleem dat vandaag vele projecten tegenhoudt, als we het traditionele proces niet fundamenteel in vraag durven stellen. MOP+JUNO ziet schaarste als een enorme opportuniteit. Daartoe zoeken we hoe we projecten kunnen openbreken, om zo ruimtete geven aan verschillende partners en gelaagdheden die het project inhoudelijk kunnen verrijken, en opnieuw financieel haalbaar maken. Door te werken vanuit schaarste, komen we tot fundamenteel sterkere, gedragen en kwalitatieve projecten.

 

ECOSYSTEEM

Alle essentiële aspecten die definiëren hoe een specifiek project functioneert in zijn omgeving, worden van bij het begin van het proces in kaart gebracht en meegenomen. Zo kan een project integraal vooruit worden geholpen, en kunnen beslissingen gefundeerd genomen worden.