1. 2
  2. 2
  3. 2
  4. 2
  5. 2

Voorstelling MOPurbandesign

WIE ZIJN WE?

MOPurbandesign is een team van strategische ruimtelijke ontwerpers, die projecten ontwerpen met een belangrijke maatschappelijke, economische en ruimtelijke impact. Van strategische visie over haalbaarheidsstudie tot masterplan, ontwerp openbare ruimte en architectuur; elke project zien we als een landschap dat zich in zijn omgeving integreert, samenhang creëert, en een betekenisvolle meerwaarde geeft. We ontwerpen projecten die vooruitziend zijn en structurerend werken vanuit doorgedreven ruimtelijk onderzoek, en rekening houdend met maatschappelijke tendensen. Onze projecten vertonen dan ook prominente raakvlakken tussen strategische ontwerpen, stedenbouw, landschappelijke integratie en architectuur.

VOOR WIE?

MOP begeleidt zowel overheden als private ontwikkelaars, zowel nationaal als internationaal, in het vormgeven en realiseren van strategische stads- en infrastructuurprojecten.

HOE?

We werken daartoe intens samen in een multidisciplinair team, met onze opdrachtgevers en de stakeholders van het project, die samen het ecosysteem van de plek bepalen. Daarbij zoeken we naar “shared value”: meerwaarde op verschillende vlakken. We willen vormgeven aan de synergie tussen stakeholders. Zo komen we tot unieke resultaten, op maat van de plek en de klant. We laten het project niet los, totdat we samen deze doelstelling bereikt hebben en het project op een realistisch maar hoog ambitieniveau kunnen tillen.