1. 2
  2. 2
  3. 2
  4. 2

WORKSHOPMETHODIEK

Op cruciale momenten in het proces creëren intensieve workshops dynamiek en positieve energie. Ze helpen om tot de grond van het vraagstuk te komen, en zelfs schijnbaar tegenstrijdige ambities te verenigen in een sterke gemeenschappelijke visie. Bovendien zorgen ze voor een fundamentele betrokkenheid van alle partners.

 

FUNDAMENTELE DRAAGVLAKVORMING

Draagvlakvorming vormt een essentieel onderdeel van onze manier van werken. Het is veel meer dan participatie alleen, maar komt terug op structureel niveau in de organisatiestructuur en procesvoering van projecten, in hun inhoudelijke opdeelbaarheid, in de multidisciplinaire aanpak. Door draagvlakvorming op te nemen doorheen alle fases van het proces, komen we tot actiegerichte, realiseerbare en gedragen projecten.