MOP+JUNO ontwerpt projecten die vooruitziend zijn en structurerend werken vanuit doorgedreven ruimtelijk onderzoek, rekening houdend met maatschappelijke tendensen.

MOP+JUNO begeleidt zowel overheden als private ontwikkelaars, zowel nationaal als
internationaal, in het vormgeven en realiseren van strategische stads- en infrastructuurprojecten.
We werken daartoe intens samen in een multidisciplinair team, met onze opdrachtgevers en de stakeholders van het project, die samen het ecosysteem van de plek bepalen.
Daarbij zoeken we naar “shared value”: meerwaarde op verschillende vlakken. We willen vormgeven aan de synergie tussen stakeholders.

Zo komen we tot unieke resultaten, op maat van de plek en de klant. We laten het project niet los, totdat we samen deze doelstelling bereikt hebben en het project op een realistisch maar hoog
ambitieniveau kunnen tillen.